Sentido

Schoonheidssalon Sentido is een website geregistreerd op naam van Evelien Meerschman, geregistreerd in België onder het BTW nummer BE0896 039 577(“wij”, “we”, “onze”, “ons”). De hoofdzetel is gelegen te Rode Kruisstraat 5, 9400 Ninove, België. Wij zijn commercieel actief op schoonheidssalonsentido.be (de “website”, “site”). In deze Privacy Policy beteken de verwijzingen naar “u” elke persoon die ons of de website gegevens verstrekt.Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Sentido Evelien Meerschman hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker van zijn website en respecteert daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen enkel maar informatie verzamelen wanneer dat voor ons noodzakelijk en relevant in de communicatie naar u toe.

De website is vrijblijvend te bezoeken en daarbij kan u informatie raadplegen zonder het doorgeven van persoonlijke gegevens. Als u echter overgaat tot het online maken van een afspraak, dan bieden wij de mogelijkheid om u te registreren met een account en persoonlijke informatie (waaronder naam, adres en e-mailadres) in te vullen.

Sentido en onze externe IT-partner Salonworld verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt ze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Hierin wordt rekening gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch uitgewisseld, noch verhuurd, noch verkocht aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

De informatie wordt verzameld met oog op:
  • het correct kunnen afhandelen van uw afspraken.
  • bezoekers op onze website te identificeren.
  • het verwerken van uw online reservatie in het ons computersysteem.
  • het voeren van de financiële administratie door Evelien Meerschman (financiële transacties met betrekking tot online afspraken).
  • het verstrekken van de door uw gevraagde informatie.
  • marketingdoeleinden (klantenvoordelen, direct mail, opiniepeilingen…)
Nieuwsbrieven worden enkel verstuurd naar bestaande klanten die hier mee instemden. U kan zich bovendien op elk ogenblik uitschrijven.

Op eenvoudig verzoek kunnen wij alle vergaarde informatie en gegevens, die wij over u hebben verzameld, verwijderen of laten verwijderen bij onze externe IT-partner Salonworld.